Dybvad afsnit online dating metodo de secante online dating

For hvor jeg blot forlænger de spor, der allerede blev lagt af SR-regeringen, så har de borgerlige regeringer skåret ned år for år. Jes Stein Pedersen, der netop har kritiseret mig for tonen, skrev selv i fjor, at »den solidaritetskultur, som velfærdssamfundet er rundet af, er truet på livet af liberalistiske pirater og forkælede kreative«.Her i Politiken har en parade af skribenter erklæret sig helt enig i mit budskab, men uenig i min tone. Gry Reiter, som også her i Politiken har ageret tonemester, skrev i 2014 under overskriften ’Slå hul på akademikerboblen’, at »samfundsvidenskabere mangler forståelse og respekt for ikkeakademikeres arbejdsliv, viden og ideer«. Det er en ærlig sag, hvis Stein og Reiter har skiftet mening.

Havde undervisningsminister Ritt Bjerregaard ikke holdt fast i sit krav om adgangsbegrænsning, er spørgsmålet, hvordan det danske uddannelsessystem havde udviklet sig.

De store investeringer i de længste uddannelser skabte ikke social mobilitet, og den socialdemokratiske regering med undervisningsminister Ritt Bjerregaard i spidsen, ville i stedet prioritere gymnasier og erhvervsskoler.

Historien om adgangsbegrænsningen i 1977 er værd at mindes, når en række Politiken-skribenter, fagforeningsformænd, universitetsansatte og studenterrepræsentanter de seneste måneder har kritiseret min bog ’De lærdes tyranni’ for at indeholde modstand mod uddannelse. Socialdemokratiet har historisk været og er garanten for fællesskabsbetalt uddannelse på alle niveauer.

Desværre har det ikke været Løkke-regeringernes dagsorden.

Den lagde fra starten op til årlige besparelser på kommunernes budgetter, som med sikkerhed ville ramme både skoler og institutioner.

Leave a Reply